ΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ • ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΑ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΑ

Επικοινωνία

Δεν είσαι πια εκείνο το μικρό παιδί που είναι εξαρτημένο από την αποδοχή τους. Τώρα πια αναθρέφεις τον εαυτό σου, δημιουργείς υγιή δεσμό με τον εαυτό σου και τον προστατεύεις μέσα από την αποδοχή του είναι σου.